Solutii – cerere reconventionala

Solutie instanta

Speta: (cerere introductiva precizata) avocat divort

Tip solutie: Admite in parte cererea reconventionala redactata de avocat divort Amuza Adrian.

Solutia pe scurt:

Instanta admite, în parte, cererea introductivă precizată. Admite, în parte, cererea reconvenţională precizată. Constată că părţile au dobândit în timpul căsătoriei, cu cote de contribuţie diferită, respectiv reclamantul-pârât 70% şi pârâta-reclamantă 30%, următoarele bunuri: –

imobilul din Bucureşti str. x compus din teren 200 m.p. şi construcţie compusă din 3 camere şi dependinţe, – autoturism marca Wolkswagen Golf TDI, – imobil – teren extravilan în suprafaţă de 30.000 m.p. situat în sat Y, com. Unirea, Jud. Dolj.

Tip solutie:

Se admite in parte cererea reconventionala redactata de avocat divort Amuza Adrian.

Decizie

Constată că pârâta-reclamantă are un drept de creanţă faţă de reclamantul-pârât, constând în cuantumul reactualizat al ratelor achitate de soţi în perioada căsătoriei, respectiv din anul 1985 până la achitarea integrală.

Partajează bunurile comune dobândite de părţi în timpul căsătoriei astfel: atribuie pârâtei-reclamante, în întregime şi în natură imobilul din Bucureşti str. X compus din teren 200 m.p. şi construcţie compusă din 3 camere şi dependinţe, care urmează să achite reclamantului-pârât suma de xxxxx euro, în echivalent lei la data plăţii, raportat la cursul B.N.R.; atribuie pârâtei-reclamante, în întregime şi în natură autoturism marca Wolkswagen Golf, care urmează să achite reclamantului-pârât suma de xxxxx euro, în echivalent lei la data plăţii, raportat la cursul B.N.R.; instanta atribuie pârâtei-reclamante, suma de xxxxx USD, din depozitul bancar BCR cu sold de xxxxxx USD la data de xxxxx;

Atribuie reclamantului-pârât, în întregime şi în natură imobil – teren extravilan în suprafaţă de 30.000 m.p. situat în sat Y, com. Y, Jud. Y, care urmează să achite pârâtei-reclamante suma de xxxxx euro, în echivalent lei la data plăţii, raportat la cursul B.N.R.; atribuie reclamantului-pârât, suma de xxxxx USD, din depozitul bancar BCR cu sold de xxxxx USD la data de 9. Compensează în întregime cheltuielile de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, xxxxx.

Alte detalii

Solutiile instantelor pentru spetele in care activeaza avocat divort Bucuresti Amuza Adrian se pot consulta si pe portalul instantelor