Solutii – suspendarea provizorie a executarii silite

Speta: (suspendarea provizorie a executarii silite – de catre avocat executare silita – Amuza Adrian)

Solutia pe scurt:

Admite cererea formulata de contestatoarea, clienta domnului avocat executare silita Amuza Adrian. Dispune suspendarea provizorie a executarii silite pana la soluţionarea cererii de suspendare formulata in cadrul contestatiei la executare ce formeaza obiectul dosarului nr.xxxxx. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, xxxxx
Document: Încheiere finală (dezinvestire)    xxxxx

Solutia 2 pe scurt:

Admite cererea de suspendare a executarii silite pana la solutionarea contestatiei la executare. Cu apel in 5 zile de la pronuntare. Prezenta Incheiere se comunica din oficiu si de indata executorului judecatoresc. Pronuntata in sedinta publica, azi, xxxxx
Document: Încheiere de şedinţă    xxxxx

Solutia 3 pe scurt:

Admite actiunea. Stabileste locuinta minorului … la domiciliul reclamantei-mama, in Romania, cu exercitarea autoritatii parintesti asupra minorului exclusiv de catre aceasta. Constata ca minorul nu este in stare de nevoie, astfel incat ia act ca nu se solicita obligarea paratului (tata) la plata unei pensii de intretinere in favoarea copilului sau. Ia act ca nu se solicita cheltuieli de judecata. Executorie. Cu apel in 30 de zile de la comunicare. Pronunţată in şedinta publică, azi, xxxxx
Document: Hotarâre  xxxxx

Solutia 4 pe scurt:

Admite cererea completată. Suplineşte consimţământul pârâtei pentru: – deplasarea minorelor în SUA , în perioada xxxxx, însoţite de tată; – eliberarea paşaportului pe numele minorei Executorie . Vremelnică- până la soluţionarea cauzei civile nr. xxxxx. Obligă pârâta la cheltuieli de judecată către reclamant, în valoare de xxxxx lei reprezentând taxă judiciară de timbru. Cu apel în 5 zile de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, xxxxx
Document: Hotarâre  2619/2016  31.03.2016

Solutia 5 pe scurt:

Admite în parte cererea astfel cum a fost modificată formulată de reclamantul MĂTIEŞ MIHAI ŞTEFAN în contradictoriu cu pârâta STUPAR SIMONA ADELA. Suplineşte consimţământul pârâtei pentru deplasarea minorelor (…), în Statele Unite ale Americii în perioada 1-23 iulie 2016, însoţite de reclamant. Suplineşte consimţământul pârâtei pentru eliberarea unui paşaport valabil pentru minora (…). Respinge ca neîntemeiat capătul de cerere privind suplinirea consimţământului pârâtei pentru deplasarea minorelor în ţări membre ale Uniunii europene, în Statele Unite ale Americii şi Canada în perioada de legături personale stabilită în favoarea tatălui. Compensează cheltuielile de judecată. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria sectorului 6 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.04.2016.
Document: Hotarâre  3478/2016  22.04.2016

Alte detalii:

Solutiile avocat executare silita Amuza Adrian, solutii de executare silita, dar si alte spete de dreptul familiei pot fi consultate aici.

Aparitii Media:

Cazurile ale căror solutii sunt detaliate mai sus au fost prezentate si in presa, iar o parte dintre detaliile acestora pot fi consultate aici sau aici.