Prima condamnare a Romaniei la CEDO privind rapirea internationala

Prima condamnare a Romaniei la CEDO, pentru admiterea nejustificata a unei cereri de inapoiere a minorului, formulata in temeiul Conventiei de la Haga din 1980, privind rapirea internationala a fost obtinuta astazi, 21 mai 2019, de catre avocat divort Adrian Amuza.

Juridica.ro mentioneaza ca Marți, 21 mai 2019, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat în următoarea cauză împotriva României. Detalii aici: https://www.juridice.ro/640526/cedo-o-c-i-si-altii-impotriva-romaniei-21-mai-2019.html

Hotarea poate fi gasita aici:

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-193069%22]}

Variantele in limba romana/Engleza mai jos: